Ikon för Rikstermbanken

balaster

svensk term: balaster
definition:

grövre kularmborst

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011