Ikon för Rikstermbanken

avträdessyn

svensk term: avträdessyn
definition:

syn av boställe eller torp när befattningshavaren slutade

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011