Ikon för Rikstermbanken

avpollettering

svensk term: avpollettering
definition:

till sjukvårdsanstalt eller annat förband överlämnad personal

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011