Ikon för Rikstermbanken

auditör

svensk term: auditör
definition:

jurist vid regementsstaben

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011