Ikon för Rikstermbanken

arkli

svensk term: arkli
förklaring:

Äldre benämning på ett förvaringsrum för vapen och krigsförråd i allmänhet.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011