Ikon för Rikstermbanken

agraff

svensk term: agraff
definition:

prydnad på huvudbonad bestående av två band i varierande utformning

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011