Ikon för Rikstermbanken

adjutant

svensk term: adjutant
definition:

biträde åt högre officer

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011