Ikon för Rikstermbanken

adelsryttare

svensk term: adelsryttare
definition:

ryttare i Adelsfanan, som var en av adeln uppsatt ryttarekår

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011