Ikon för Rikstermbanken

ackordhäst

svensk term: ackordhäst
definition:

en av staten ägd häst som var avsedd för militärt bruk under övningsperioder

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011