Ikon för Rikstermbanken

överstelöjtnant

svensk term: överstelöjtnant
definition:

regementsofficersgrad närmast under överste

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011