Ikon för Rikstermbanken

överofficer

svensk term: överofficer
förklaring:

Äldre benämning på officerare.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011