Ikon för Rikstermbanken

ägiljett

svensk term: ägiljett
förklaring:

Dekorativ uniformsprydnad.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011