Ikon för Rikstermbanken

stupstock

svensk term: stupstock
definition:

centralt tvingande bestämmelser vad gäller löneutrymmets storlek som träder i kraft om de lokala parterna inte kommer överens

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen