Ikon för Rikstermbanken

parter

svensk term: parter
förklaring:

Parterna på arbetsmarknaden är arbetsgivarnas organisationer, branschförbunden, samt arbetstagarnas organisationer, fackförbunden. Dessa parter sköter bland annat de centrala kollektivavtalsförhandlingarna.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen