Ikon för Rikstermbanken

kollektivavtal

svensk term: kollektivavtal
definition:

skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om anställningsvillkor

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen