Ikon för Rikstermbanken

lönespiral

svensk term: lönespiral
definition:

utveckling där lönerna stiger som följd av ökade priser, samt att priserna ökar till följd av ökade löner

anmärkning:

Leder till inflation.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen