Ikon för Rikstermbanken

inflation

svensk term: inflation
definition:

stegring av den allmänna prisnivån vilket innebär att lönens köpkraft minskar

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen