Ikon för Rikstermbanken

tvistlösare

svensk term: tvistlösare
förklaring:

Stiftelsen för Internetinfrastruktur har ett dussintal tvistlösare anlitade för att självständigt fatta beslut i tvistlösningsärenden som kommer till Stiftelsen för Internetinfrastruktur inom ramen för alternativt tvistlösningsförfarande (ATF).

se även:

ATF

 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista