Ikon för Rikstermbanken

ATF

svenska termer: ATF
alternativt tvistlösningsförfarande
förklaring:

Enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet ska Stiftelsen för Internetinfrastruktur tillhandahålla ett effektivt förfarande för lösning av tvister om tilldelning av domännamn. Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) hanterar situationen när någon som upplever sig ha rätt till ett domännamn överklagar tilldelningen av domännamnet i efterhand, utan att behöva gå till domstol. Kostnaderna är subventionerade av Stiftelsen för Internetinfrastruktur och det tar normalt cirka en månad att lösa en tvist.

se även:
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista