Ikon för Rikstermbanken

domännamnrymden

svensk term: domännamnrymden
definition:

trädstrukturen för ett domännamnssystem i sin helhet

anmärkning:

I fallet Internet innefattar den alla domäner på hela Internet.

se även:

DNS

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Björn Raunio: Ordlista | 2010, Appendix C