Ikon för Rikstermbanken

DNS

svensk term: DNS
förklaring:

Internets domännamnssystem, en hierarkisk och distribuerad databas som gör det möjligt att snabbt hitta information om vilken IP-adress (och annan information) som är kopplad till ett domännamn.

se även:
engelska termer: Domain Name System
DNS
 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Björn Raunio: Ordlista | 2010, Appendix C