Ikon för Rikstermbanken

neoimpressionism

svensk term: neoimpressionism
förklaring:

Inom konst är neoimpressionism en benämning på en generation konstnärer som vidareutvecklade impressionisternas teknik att lägga färg på duken för att uppnå vissa effekter.

se även:
 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011