Ikon för Rikstermbanken

impressionism

svensk term: impressionism
förklaring:

Impressionism är en konstriktning inom måleriet och kan översättas med ”intryckskonst”. Impressionismen uppstod i Frankrike på 1860-talet, och impressionistiska arbeten visades för första gången på Salon des Refusés 1863. Impressionisterna hyllade landskapet sett i det naturliga ljuset. De fascinerades av förhållandet mellan ljus och färg, och målade fritt i rena primärfärger. De var också radikala i sitt motivval och undvek traditionella historiska, religiösa och romantiska ämnen för att istället koncentrera sig på landskap och vardagsscener. Man sökte fånga det omedelbara intrycket av verkligheten, de snabbt flyende ögonblicken och dess stämningar.

De främsta företrädarna är Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley och Camille Pissarro. Rörelsens namn är inspirerat av Monets målning Impression – Soluppgång (1872).

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011