Ikon för Rikstermbanken

högtryck

svensk term: högtryck
definition:

avtryck från tryckmediets upphöjda partier, dvs. de bearbetade partierna i tryckmediet behåller vid avtryck papperets färg

anmärkning:

Färgen anbringas på tryckmediet med valsar eller dabbar. Trycket klappas av eller trycks av i en tryckpress. Tryckfärgen kan vara oljebaserad eller vattenbaserad. Det färdiga trycket kännetecknas av en svag relief där de partier som består av papperets färg bullar ut lite från ytan. Nästan alla sorters trä går att använda men ytan skall helst vara planhyvlad. Vanligast är att träsnittet görs på längdträstockar. Fibrerna ligger parallellt med tryckytan och bör vara förhållandevis lätt att bearbeta med knivar. I vissa hårda träslag kan även kortändan användas, dvs. ändträet. Fibrerna går då i 90° vinkel mot tryckytan detta kallas trägravyr eller xylografi. Numera är det vanligt att använda olika träprodukter från fanér till olika sorters spånplattor. Fördelen med dessa är att de inte slår sig så lätt, vilket annars lätt kan orsaka trubbel vid tryckningen.

se även:
 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011