Ikon för Rikstermbanken

rättsskydd

svensk term: rättsskydd
förklaring:

Brukskonst kan ha skydd mot otillåtet nyttjande och efterbildande, reglerat genom landets lagar och förordningar.

se även:
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011