Ikon för Rikstermbanken

brukskonst

svensk term: brukskonst
definition:

formgivna nyttoföremål, främst inom områdena hemslöjd, hantverk, konsthantverk, konstindustri eller industriell design, som upphovsrättsligt kan skyddas under gruppen konstnärliga verk

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011