Ikon för Rikstermbanken

prisbasbelopp

svensk term: prisbasbelopp
förklaring:

Fastställs en gång om året av regeringen enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet speglar prisnivåns förändringar och ligger till grund för beräkningen av bland annat studiemedel och garantipensionen.

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008