Ikon för Rikstermbanken

ekonomisk invaliditet

svenska termer: ekonomisk invaliditet
förvärvsmässig invaliditet
definition:

ersättning från t.ex. en sjuk- och olycksfallsförsäkring som den försäkrade kan få vid en bestående nedsättning av arbetsförmågan

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008