Ikon för Rikstermbanken

medicinsk invaliditet

svensk term: medicinsk invaliditet
definition:

bestående funktionsnedsättning som en sjukdom eller kroppsskada har medfört

anmärkning:

Bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkringar, reseförsäkringar ersätter medicinsk invaliditet. Invaliditeten graderas i procent; ju svårare funktionshinder desto högre medicinsk invaliditetsgrad.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008