Ikon för Rikstermbanken

specifika kostråd

svensk term: specifika kostråd
definition:

kostråd som rekommenderas eller ordineras av dietist i syfte att behandla nutritionsrelaterade problem hos enskild individ

anmärkning:

Specifika kostråd förutsätter att utfärdaren har speciell kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen och dess behandling samt om olika sociala, kulturella och psykologiska funktioner som påverkar kostintaget. Förutsättningen för att de ska kunna ordineras är att en nutritionsutredning (assessment) är genomförd. Läkare, sjuksköterskor och annan personal kan ha specialutbildning som ger dem kompetens att ordinera specifika kostråd. (Källa: A.S.P.E.N American Associations of Enteral and Parenteral Nutrition.) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016