Ikon för Rikstermbanken

specialkost

svensk term: specialkost
definition:

kost vid specifika sjukdomstillstånd

exempel:

Fettreducerad kost, glutenfri kost, laktosreducerad kost och proteinreducerad kost är exempel på specialkoster. (Källa: Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg, Livsmedelsverket, 2003) 

 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016