Ikon för Rikstermbanken

pedagogisk måltid (2)

svensk term: pedagogisk måltid (2)
användningsområde: inom äldreomsorg
förklaring:

Personalen ska utgöra ett stöd till vårdtagaren/boende vid måltiden för att främja goda rutiner för bordsskick, social samvaro och skapa en lugn atmosfär. Används framförallt inom särskilt boende, ätstödjande åtgärder kan ingå. (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016