Ikon för Rikstermbanken

parenteral nutrition

svenska termer: parenteral nutrition
PN
definition:

tillförsel av näring via perifer/central ven

anmärkning:

Kan variera med avseende på substrat och innehålla allt från enbart glukos till näringstillförsel inkluderande även amino- och/eller fettsyror samt vitaminer och mineraler. Om patientens fullständiga energi- och näringsbehov tillfredsställs via parenteral nutrition kallas det total parenteral nutrition (TPN).

engelsk term: parenteral nutrition
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016