Ikon för Rikstermbanken

palliativ vård

svensk term: palliativ vård
definition:

lindrande vård

 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016