Ikon för Rikstermbanken

palliativ nutritionsbehandling

svensk term: palliativ nutritionsbehandling
definition:

nutritionsbehandling vid livshotande sjukdom i syfte att förebygga och lindra symtom samt främja livskvalitet

anmärkning:

Enligt WHO:s definition bör målet för behandlingen anpassas efter patientens sjukdomsskede och egna önskningar.

engelsk term: nutritional support in palliative care
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016