Ikon för Rikstermbanken

nutritionsstatus

svensk term: nutritionsstatus
definition:

rådande balans mellan energi, protein och andra näringsämnen som kan orsaka mätbara, ogynnsamma effekter på vävnads-/kroppsform (form, storlek och sammansättning), funktion och kliniskt resultat (Källa: Nationalencyklopedin. www.ne.se/jsp/customer/login.jsp) 

 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016