Ikon för Rikstermbanken

novel foods

svenska termer: novel foods
nya livsmedel
definition:

livsmedel som inte tidigare har konsumerats i någon större omfattning inom EU, t.ex. fett med fytosterol, ett nytt kolesterolsänkande ämne

anmärkning:

Mat som vi inte ätit i någon större utsträckning inom EU före 15 maj 1997. (Källa: EU-kommissionen, SLV) 

engelsk term: novel foods
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016