Ikon för Rikstermbanken

naturläkemedel

svensk term: naturläkemedel
definition:

läkemedel där den eller de aktiva beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, ej är allt för bearbetade och utgör en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning (Källa: Socialstyrelsens termbank) 

 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016