Ikon för Rikstermbanken

livsmedel för särskilda medicinska näringsändamål

svensk term: livsmedel för särskilda medicinska näringsändamål
definition:

livsmedel som ska användas i kostbehandling under medicinsk övervakning

anmärkning:

De ersätter helt eller delvis vanlig mat eller andra livsmedel för särskilda näringsändamål. Det finns särskild lagstiftning för FSMP som gäller utöver de generella sär-när-föreskrifterna. Exempel på livsmedel är sondnäring, kosttillägg och livsmedel för personer med medfödda rubbningar i ämnesomsättningen.

Indelas i följande tre kategorier

a) Kompletta – näringsmässigt kompletta livsmedel med en standardiserad näringssammansättning som om de används enligt tillverkarens anvisningar kan utgöra den enda näringskällan för de personer som de är avsedda för.

b) Kompletta sjukdomsspecifika – näringsmässigt kompletta livsmedel med en sammansättning som är särskilt anpassad för en viss sjukdom, åkomma eller medicinskt tillstånd, och som om de används enligt tillverkarens anvisningar kan utgöra den enda näringskällan för de personer som de är avsedda för. Kan också användas som ersättning för en del av kosten eller som ett komplement till patientens diet.

c) Icke kompletta – näringsmässigt ej kompletta livsmedel med en standardiserad näringssammansättning eller en sammansättning som är särskilt anpassad för en viss sjukdom, åkomma eller medicinskt tillstånd och som inte är lämpliga att använda som enda näringskälla. Kan också användas som ersättning för en del av kosten eller som ett komplement till patientens diet. (5) (Källa: EU-direktiv 1999/21/EG; SLV) 

engelska termer: foods for special medical purposes
FSMP
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016