Ikon för Rikstermbanken

livsmedel

svensk term: livsmedel
definition:

alla ämnen eller produkter som är avsedda att eller rimligen kan förväntas förtäras av människor

anmärkning:

I art 2 i förordning (EG) 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftningen. (Källa: SLV) 

 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016