Ikon för Rikstermbanken

kostvanor

svensk term: kostvanor
definition:

kulturellt och geografiskt kontextbundna vanor med avseende på livsmedelsval, tillagning och måltidsordning

anmärkning:

En individs regelmässiga förtäring av mat. (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
engelsk term: food habits
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016