Ikon för Rikstermbanken

kostrekommendation

svensk term: kostrekommendation
definition:

råd om kostens sammansättning för att tillgodose människans aktuella näringsbehov

anmärkning:

Kostrekommendationer för friska bygger på Svenska näringsrekommendationer (SNR). (Källa: Nationalencyklopedin. www.ne.se/jsp/customer/login.jsp; Svenska näringsrekommendationer 2005. Livsmedelsverket, www.slv.se/templates/SLV DocumentList.aspx?id=12144) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016