Ikon för Rikstermbanken

kostbehandling

svensk term: kostbehandling
definition:

behandling med hjälp av kost för att förebygga, bota eller lindra nutritionsrelaterade tillstånd (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016