Ikon för Rikstermbanken

etiologi (2)

svensk term: etiologi (2)
definition:

orsak till sjukdom eller nutritionsproblem (Källa: Medicinsk Terminologi lexikon 1981; Julie O’Sullivan Maillet JS, Ellen Pritchett. American Dietetic Association: Scope of Dietetics Practice Framework. Journal of the American Dietetic Association 105 (4): 634–640, 2005; IDNT) 

 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016