Ikon för Rikstermbanken

enteral nutrition

svenska termer: enteral nutrition
EN
enteral näringstillförsel
definition:

näringstillförsel via magtarmkanalen med hjälp av oralt intag, gastrostomi, jejunostomi eller nasogastrisk sond m.m.

anmärkning:

Här inkluderas även kosttillägg.

se även:
engelsk term: enteral nutrition
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016