Ikon för Rikstermbanken

enteral nutrition (1)

svenska termer: enteral nutrition (1)
EN (1)
enteral näringstillförsel (1)
definition:

näringstillförsel via magtarmkanalen med hjälp av exempelvis gastrostomi, jejunostomi eller nasogastrisk sond

engelsk term: enteral tube feeding
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016