Ikon för Rikstermbanken

artificiell nutrition

svenska termer: artificiell nutrition
artificiell näringstillförsel
definition:

artificiell tillförsel av energi och näringsämnen

anmärkning:

Ett internationellt samlingsbegrepp för enteral nutrition och parenteral nutrition. (Källa: ESPEN European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. ESPEN guidelines on enteral nutrition. www.espen.org) 

engelsk term: artificial nutrition
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016