Ikon för Rikstermbanken

allmänna kostråd

svensk term: allmänna kostråd
definition:

kostråd av generell karaktär, vanligen ämnade för allmänheten eller grupper av befolkningen

anmärkning:

Ska bygga på Nordiska näringsrekommendationer (NNR) samt Svenska näringsrekommendationer (SNR). Livsmedelsverket har utfärdat en rad kostråd för friska. Allmänna kostråd kan också ges till sjuka och skall då bygga på vårdprogram eller liknande dokument. (Källa: Nordic Nutrition recommendations 2004. Integrating nutrition and physical activity. Nord 2004:13. Nordic Council of Ministers; Svenska näringsrekommendationer 2005. Livsmedelsverket, www.slv.se/templates/SLV DocumentList.aspx?id=12144; DRF arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016