Ikon för Rikstermbanken

Svenska näringsrekommendationer

svenska termer: Svenska näringsrekommendationer
SNR
definition:

riktlinjer för kostintag och fysisk aktivitet med hänsyn till matvanor och hälsoförhållanden i Sverige

anmärkning:

Utgår från de Nordiska näringsrekommendationerna.

 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016