Ikon för Rikstermbanken

NNR

svenska termer: NNR
Nordiska näringsrekommendationer
definition:

riktlinjer för kostintag och fysisk aktivitet med hänsyn till matvanor och hälsoförhållanden i Norden

anmärkning:

Baseras på aktuell vetenskap. Används för planering av koster för grupper av friska personer. Används i livsmedels- och nutritionspolitik.

 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016